Boží zrak

Wednesday, 31. January 2007

Řekněme, že Bůh je vševidoucí. Co bude vidět?

Bude vidět skrz. Ale jak pak bude vidět povrch. Vidí Bůh stín?

Bude vidět ostře. Ale pak nebude vidět neostře, to je chyba. Bude vidět ostré věci ostře, ale bude ostře vidět i neostré věci?

Bude každou věc vidět z každého stanoviště. I v každém měřítku. Nebo lze věci vidět bez stanoviště/měřítka?

Bude vidět proměny věcí naráz. Možná i v různých směrech, nejen po směru času. Bude vidět i jejich možnosti?

Bude užívat dané světlo nebo přijde se svým světlem a prosvítí si to? Jak se svým světlem zachází? Když prosvítí dokonale všecko, neuvidí nic.

Dívá se jedním směrem? Má zorné pole? Nebo zoomuje podle libosti? Nebo má jen jeden laserový čtecí paprsek? Anebo zorné pole zahrnuje 360 stupňů – nebo ještě víc? – jeho zřítelnice nemusí být jen kulová, jen třírozměrná.

Vidí složitě? Vidí les nebo stromy?

Vidí mapy? Vidí, jak se každá věc promítá do jakéhokoli promítání?

Vidí i to, co vidí přístroje, třeba kamery? Brejle? Vidí odrazy zrcadel? Vidí, jak se věci nahrávají (viz Nahrávání světa)?

Bude vidět naše barvy nebo má svoje, pro nás nemyslitelné barvy? Ale měl by současně vidět, jak to vidí jakýkoli tvor. Když jakýkoli, tak ne jen jako jakýkoli druh, ale jakýkoli jedinec, v jakémkoli okamžiku. A co když to jedinec ani moc v té chvíli nevnímá: vidí Bůh to, co jedincovo povědomí/podvědomí nebo vidí jen to, co si jedinec aspoň nějak uvědomuje? Uvědomuje si to bůh vždycky naplno, nebo když si to neuvědomuje jedinec, tak Bůh stejně tak? Vidí-li Bůh za nás/skrze nás, můžeme s ním fetovat?

Omamují ho barvy? Je okouzlen? Nebo vyděšen? Může vypnout a chvíli se nedívat?

Vidí i nic? Vidí i to, co nemá vzhled, neviditelné? Je pro Boha něco neviditelné? Jestli vidí i neviditelné, tak není vševidoucí, protože nevidí neviditelné. Vidí hudbu, vůně, je synestetik? Vidí vztahy? Vidí významy a kontexty?

Dívá se před sebe? Před zrak? Odněkud někam? Vidí všechno tohle naráz? Kde to vidí: někde u sebe nebo rovnou ve věcech?

Ukládá někam obrazy? Vidí vše věčně? Viděl to vždycky?

Nebo možná nejde o ob-razy, u Boha to bude bez té okliky ob.

Není vidění ex post? Není pro Boha pozdě? Není jeho vidění právě stvořováním vzhledu?

Vidí se přitom?

povinná četba:
Leibnitz, Monadologie
De Visione Dei, anglický překlad J. Hopkinse v,pdf
Bhagavadgíta

Text se jen náhodou dotýká názvu výstavy Bůh.

původní komentáře: 

1… ex-it 31.01.2007, 07:53:26

Nedalo se vydržet na Kokoliově čtení
ptal jsem se ho co je potom když potom nic není
ptal jsem se ho „Hledáš?“ – on že nic jinýho nedělá
a Wernisch říkal že než smrti, to už bát se zlýho života

2 Úžasné…… Antonie Pešková 31.01.2007, 11:52:17

chci Vám jen se slovy pana Michala Horáčka: \"Kdo pozná z vody kalných louží, že ještě ptáci nebem krouží…\“ poděkovat za výše předloženou osobní úvahu, děsně mne zasáhla. Děkuji.A.

3 kubikula 01.02.2007, 22:34:49

jestli existuje boží zornice, pak je možná veliká, obsahuje vše a hledí sama do sebe…

4 Zdravím Vás zou WWW 02.02.2007, 12:46:15

Řekněme, že Bůh není vševidoucí…

5 K 03.02.2007, 23:46:19

to je skvělý…

6 Slepá spravedlnost 28.02.2007, 15:30:34

Nic nevidím, může mi to někdo přečíst nahlas?

7 Klasická scholastika se ptá přece jinak – Ondřej 03.04.2007, 01:21:32

a sice: Může Bůh stvořit kámen tak těžký, že jej \"neuzvedne\"?

8 Nápověda Věra Janáková 29.08.2007, 20:39:53

Boží zrak je něco nad čím přemýšlím už dávno – ne tak jako ty – bohužel, kdybych to uměla – uměla bych si odpovědět na spousty otázek – diky za návod.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.