hluboké otázky

Monday, 12. April 2010

Dostal jsem mail, spíš spam, s šíleně závažnými otázkami, které posílá blogger a hloubavý technik z Plzně všem týpkům, na které našel mail v publikaci Kdo je kdo. A to v dobré víře, že se mu „dostane odezvy, která bude zajímavou hodnotou i pro další lidi naší společnosti“ a že „máte co sdělit a že vaše životní názory nám pomohou se orientovat, kam směřuje naše budoucnost.“ Mailové adresy ovšem ponechal viditelné pro všechny adresáty a tak ten idealista přispěl svou troškou k dalšímu zahlcování nevyžádanou elektronickou poštou.
Z neznámých důvodů jsem mu přesto odpověděl, nic mě neomlouvá.

1) Co je vaším hlavním životním smyslem, který vás vede?

To, že tomu smyslu nerozumím.

2) Co pro vás znamená Bůh?

Určitě něco jiného než kvizovou otázku.

3) Je člověk součástí přírody nebo její pán?

Příroda je vynález člověka.

4) Jak vnímáte „svobodu“?

Vaše otázky jsou patetické a nabubřelé, i když si asi myslíte, že jsou strašně hluboké.
Odpovídat na ně je zbytečné, přesto tak činím a připravuju se o kousek svobody.
O svobodu přicházím i tím, když rozesíláte hromadný mail se všemi mailovými adresami zviditelněnými.

5) Má „poznání“ nějakou roli ve vašem životě?

Pro mě je prvotnější nepoznání.
Nějaké poznání je pak už jen konsekvence.

6) Vidíte se v zrcadle v dobrém světle?

Jediná vaše otázka, která se opravdu na něco ptá.
Každý si umí vylepšit světlo při pohledu do zrcadla.

7) Měl by být člověk solidární k druhým?

Když řeknu, že měl, bude?

8) Rozezní se ve vás struna blaženosti, když slyšíte nějakou hudbu, vidíte nějaký film, přečtete nějakou knihu?

Rozezní.
No a co.

9) Může člověk existovat bez válek?

Top modelky to tvrdí.

10) Kouzelný dědeček vám splní tři přání. Jaká to budou?

Mám jen jedno.
Ať se stane, co má být.
Jinými slovy, ať se do toho moje přání nevrtají.

původní komentáře: 

1 Mojmír WWW 20.04.2010, 19:36:52

10)žiji štasten v řádném rytmu měsíčních sil. Tak asi žádné :)

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.