kandidatura na rektora AVU

Tuesday, 11. October 2005

Na AVU byly vyhlášeny volby rektora. Stávající rektor Sopko, kterému končí první volební období, prohlásil při zahájení školy, že bude znovu kandidovat. V této chvíli ještě žádní další kandidáti svou účast nepotvrdili, mají čas do čtvrtka. Doufám, že jich bude víc, snad se odhodlá Jiří Ševčík, a další kolegové – může to být i někdo z venku… Bylo by trapné, kdyby byl jen jeden kandidát – přál bych si, aby se jich objevilo více, protože to je zase jedna vhodná příležitost, jak se vyjádřit k přítomnosti a budoucnosti školy.
Ale právě to letošní zahájení školy bylo tak mdlé a nedůstojné, že jsem se v té chvíli konečně definitivně rozhodl. KANDIDUJI NA REKTORA. Potvrdil jsem to akademické obci letákem, který uvádím níže:

proč nechci být rektorem

 • sežere to čas pro malování, pro rodinu i pro školní ateliér
 • rektorství je po všech stránkách nevděčná práce, divím se, že to někdo chce vůbec dělat
 • realizace mého programu vyžaduje koordinované úsilí mnoha lidí; doposud jsem musel většinou spoléhat jen sám na sebe
 • můj program není populistický, dal by se shrnout pod klasickou větu: neptejte se, co může udělat Akademie pro vás, ptejte se, co můžete udělat pro Akademii
 • dovedu si dokonce představit určité klady, které současná ospalá a zapomenutá Akademie může mít
 • nikdy nebylo mým snem stát se rektorem, nechci se vyskytovat v povýšené roli nad ostatními kolegy
 • nerad reprezentuji, nechce se mi na sebe ani navlíkat rektorský hábit…

proč přesto kandiduji na rektora

 • protože mě silně zneklidňuje všeobecný úpadek komunikace na škole
 • protože mi je protivná atmosféra bohorovné pasivity, která se v posledních letech usadila na AVU
 • protože mohu říct, že školu znám, znám její silná místa, a dovedu si představit, jakými způsoby realizovat její potenciál
 • protože vnímám jedinečnou roli AVU i v širším kontextu akademického prostředí, které jsem poznal při práci v předsednictvu Rady vysokých škol, při působení v umělecké radě FAMU, FaVU a při zahraničních stážích
 • protože mám vizi Akademie jako výjimečné, náročné školy, otevřené evropským standardům a uchovávající si svoje nejlepší tradice
 • protože jsem připravený nést odpovědnost a pracovní zátěž, která k realizaci mého programu bude nutná; umím se přizpůsobit velikosti úkolu, jak mohou dosvědčit ti, kdo mě zvolili do funkce předsedy senátu
 • protože věřím, že dokážu sestavit tým, který bude zapálený, kompetentní, výkonný a komunikativní
 • protože si myslím, že důvodem existence školy jsou v první řadě studenti, a až potom pedagogové a ostatní zaměstnanci, a že se toto vědomí musí promítat ve všech rozhodnutích
 • protože nerozděluji lidi: nejsem typický zástupce jakéhokoli názorového křídla, které se na AVU vyskytují; mám rovnocenné pochopení pro nová média jako pro klasické obory
 • protože jsem zjistil, že věci nemohu k lepšímu změnit, když budu jako řadový kolega usilovně, dlouhodobě, a navíc dobrovolně pracovat na řešení (jako to bylo třeba v případě informačního systému AVU) – v určité chvíli je potřeba jasné rozhodnutí
 • nehlásám revoluci, na to nejsem dost naivní – myslím si, že škola má vynikající základ v lidech i v infrastruktuře – není potřeba ji převracet vzhůru nohama, ale VYLADIT!
 • protože už jen samotnou kandidaturou, bez ohledu na výsledek, mohu akademické obci připomenout témata, která jsou pro přítomnost a budoucnost AVU životodárná
 • .

1 Jonáš Trautumberg 12.10.2005, 13:21:35

původní komentáře: 

1 Jonáš Trautumberg 12.10.2005, 13:21:35

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.