přestávka

Wednesday, 4. October 2006

Rusky se přestávka řekne peremena, čili proměna. Zní to děsivě, kremelsky: během neškodné pauzy, při níž si v televizi hrávala májová koťata v košíku, se za scénou v tichosti všechno proměňuje k nepoznání.

Do té chvíle probíhal nějaký děj, možná i napínavý, peremena ale znamená, že to byl jen děj na oko, pravý děj se děje ve chvílích, kdy se neděje nic.

Je to ruské až na půdu, ale známe to i z české politiky, i když naše přestávka by správně měla znamenat prostou pauzu.

Podobně dramaticky, i když asi ne tak zákulisně, může být vnímáno i anglické break, zlom. Podle Číňanů se o přestávce spíš odpočívá, xiuxi, ve znacích to představuje člověka opřeného o strom; druhý znak je síla srdce vydechovaná nosem.

Měl jsem dlouhou přestávku zapříčiněnou hlavně tím, že jsem si na začátku září odpálil počítač. Ale to je zřejmě jen výmluva, protože nejen září, ale celé léto jsem měl break. Nebo to bylo xiuxi? Anebo ve skutečnosti peremena?

V každém případě sem postupně vylepím prošlé zápisky do bloku, které jsem z počítače vyhrabal.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.