začátek nové éry sportu

Wednesday, 18. February 2009

Zdá se, že už končí doba, kdy jsme si mohli ze sportovců utahovat jako z poněkud jednostranně specializovaných jedinců, kterým se muskulatura vyvinula na úkor mozku.

Mezinárodní sdružení DCA a MRSC, zaštiťující rozhodující sportovní organizace na planetě, jsou jen krůček od prosazení klíčového rozhodnutí, po němž fanoušci, zejména ti náročnější, volali prakticky od vzniku západní tradice sportu jako takové.

Nová pravidla jsou zacílena na řešení chronické a neúnosné situace, jejímž hlavním společným příznakem i resultátem je nedostatečné množství, někdy přímo nulové, obsahu ve sportu.

Jsme pak svědky obrovských lidských až nadlidských výkonů, které však bohužel nemají žádný obsah. Sportovci riskují své zdraví, realizační týmy svou realitu a fanoušci svou dobrou vůli, a přitom se vůbec neví, proč se vlastně běželo, plavalo, skákalo aj.

Nově bude každý výkon ošetřen tak, aby si všechny zúčastněné strany mohly být jisté, že nese důležité poselství. Můžeme očekávat další překonání hranic, protože nyní už bude mít sportovec hluboký důvod, aby se překonal.

Jak řekl mluvčí MRSC (Mutations, Recombinations, Sports & Chimaerae) Luca Belcastro, dojde i na přehodnocení určitých historických schémat. Tak například Pheidippidův výkon, kterým vyhrál první marathonský běh, by měl být od nynějška hodnocen především dle zprávy, kterou doručil. Ta údajně zněla: vyhráli jsme! Ačkoli na první dojem může tato věta činit dojem, že nese důležitou informaci, záhy zjistíme, že obsahuje v podstatě jen emoci, a to navíc toho druhu, která přísluší spíš fanouškům. A jelikož by se Athéňané tuto novinku dověděli tak jako tak, stáváme se svědky neslavného konce jednoho mýtu. Historie bude muset být zase jednou přepsána.

Každého sportu se změna dotkne jeho vlastním způsobem. Hokejistům už nebude stačit prostě jen doručit kotouč za záda strážce soupeřovy svatyně, ale po každém takovém zásahu se bude otevírat zpráva v touši uschovaná a bude se hodnotit její obsahová hloubka. Souboje získají na dramatičnosti, poněvadž ani poměr dejme tomu 8:2 nemusí zaručit vítězství, pokud zprávy na jedné straně budou banální, a na druhé sice jen dvě, zato velmi podstatné.

Rychlobruslař nebude vpuštěn do cíle, dokud nesdělí něco natolik obsažného, aby to odpovídalo veškeré vynaložené námaze. Podobně u dalších disciplín. Vyprázdněné a čistě formální zápolení se stane minulostí, a jednou se možná budeme divit, že jsme něčemu takovému vůbec věnovali čas.

původní komentáře: 

1 No nazdar :)))) Raven WWW 18.02.2009, 14:19:17

Já už se teď na každý gól nadřu jako kůň, to jestli budu muset ještě kromě dopravení balonu do míče vymýšlet nějaký vtipný, či duchaplný bonmot, to už se vůbec jako kanonýr můžu jít zahrabat :))))) Nešlo by to upravit tak, že bych to jenom okecal??? :)

2 WCESISD Amanita 18.02.2009, 20:06:37

Dle posledních vyjádření mluvčího MRSC Luca Belcastra je onen krůček k prosazení tolik očekávaného klíčového rozhodnutí, které by mělo dbát na obsahovou složku sportu a na její vyjadřování samotnými sportovci, bržděn skepticismem jednoho z představitelů organizace, blíže nejmenovaného VK. Nejmenovaný VK pochybuje o tom, že vznikající mezioborová komise expertů WCESISD (World Commission for Evaluation of the Substance in International Sport Discipline), která má za úkol stanovit pravidla hodnocení obsahu ve sportu v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv a svobod a s dalšími přijatými mezinárodními normami, tak aby nedocházelo k vyjadřování takových nežádoucích obsahů, které by vedly k rasovým, náboženským, sociálním, nacionálním a dalším neporozuměním a nenávistí, bude vůbec schopna se dohodnout na tom, jak ve finále hodnotit to které obsahové vyjádření jednotlivých sportovců a jejich týmů, a jak vůbec vytvořit tak rozsáhlou strukturu renomovaných pracovníků, kteří by byli schopní pohotově a v souladu s uvedenými normami rozhodovat o obsahové stránce sportovních výkonů. Navrhuje nepopulární řešení ustoupit z jistě oprávněného požadavku náročných sportovních fanoušků a ponechat hodnocení obsahu na nich, na samotných sportovcích a na jejich sponzorech.

3 bos. 20.02.2009, 10:23:36

Na tuto zprávu pohotově zareagovalo MŠMT vytvořením komise Kalokagathia, která bude zkoumat možnosti a předpoklady českých vzdělávacích ústavů a navrhovat změnu jejich stanov tak, aby bylo dosaženo připravovaných mezinárodních standardů. Velká diskuze se vede zejména ohledně standardu maturitních zkoušek a zavedení nového způsobu hodnocení žáků, který bude založen na juxtapozici fyzického vzhledu a mentálního výkonu.

4 f ousek 03.03.2009, 13:46:19

už se těším, až si boxeři po každé ráně stoupnou k řečnickému pultu a budou vysvětlovat, proč byla udělena. Nebo by mohli vyťukávat – vytřískávat zprávy morzeovkou.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.