Dolce Vita

další ankety… Dolce Vita

Mezitím se v rychlém sledu objevily další dvě ankety. Jedna je součástí seriálu o umělcích v Dolce Vita, vyšla v únorovém čísle, tady vkládám odpovědi, které ve vydání musely být (ku prospěchu věci) zkrácené a k tomu ještě krátký text Martiny Králové.
Druhou anketu v časopise Reflex budu reflektovat v příštím příspěvku.

Subscribe to Dolce Vita