pokrok v otázce vedlejších rolí

Saturday, 22. January 2005

Americký Výbor pro nefilmovou činnost (Un-Cinematic Activities Committee) rozhodl, že pro každou zmrzačenou postavu v akčním filmu bude napříště povinností realizovat samostatný film, v němž musí být popsána následující životní cesta mrzáka (physically challenged person) se všemi zmařenými příležitostmi, nekonečnými hodinami na lůžku, osaměním a vůbec pokaženým životem.

Diváci se zavazují, že na každý jeden akční film odsledují tolik takových celovečerních (celoživotních) filmů, kolik zmrzačených osob, včetně statistů přejetých autem nebo i jen mimochodem postřelených, se v daném akčním filmu vyskytlo.

původní komentáře: 

1 binarniladin WWW 23.01.2005, 00:35:05

Diváci se zavazují…třeba na podpisovém archu před kinem…moooc pěkná představa..:o))

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.