album

Tuesday, 24. May 2005

Nevím, kdy se dostanu k tomu, že svoje stránky konečně překopu, jak slibuju už dost dlouhou dobu. Zatím jsem aspoň zprovoznil album fotek, kde jsou vidět instalace výstav a vernisáže, trochu taiji, škola a family album – sice jsem to uvedl do provozu, ale nalil to jen částečně. Klikněte na www.kokolia.eu/gallery2

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.