otázky Hanky Hospůdkové k D. Ž. Borovi

Tuesday, 16. October 2012

Hana Hospůdková končí studia na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, obor historie a základy společenských věd, diplomkou o Vladislavu Zadrobílkovi. Poslala mi ohledně toho pár otázek. Vláďovu fotku mám nad postelí (nikdy jsem neměl ničí fotky nad postelí) a příležitost si o něm vykládat jsem uvítal.

1. Jaké bylo Vaše první setkání s Vladislavem Zadrobílkem? (okolnosti, první dojmy, dobový kontext…)

Možná jste si to už vygooglila: http://blog.kokolia.eu/blogtags/vladislav-zadrobilek - trochu je to tady zmíněno.

2. Jak byste charakterizoval váš vztah? Byli jste blízcí přátelé, nebo šlo (vzhledem ke generačnímu odstupu) dokonce o vztah podobný otci a synu?

Byl by to z mé strany vysloveně synovský vztah, kdyby Vláďa zároveň nebyl absolutně spontánní, neformální, nefotrovský, vlastně mladší než já. Do běžného freudovského schématu synovství by se to asi nevlezlo.

3. Projevoval se mezi vámi nějakým způsobem věkový rozdíl? (např. v názorech apod.)

Věkový ne, ale generační – přece jen měl víc víry v autentický výraz, já už jsem byl zkažený postmoderním (nebo normalizačním) cynizmem.

4. Vyvíjel se váš vztah v průběhu času?

Ani nevím, zdál se mi věčný.

5. Kde a při jakých příležitostech jste se nejčastěji setkávali? Šlo spíše o setkání na výstavách, v kavárnách, nebo i soukromě doma apod.?

Většinou u něho doma a obvykle mě Vláďa povolal, protože měl nějaký nápad. A přirozeně taky „náhodou“, když jsme se potřebovali sejít.

6. Měli jste kromě výtvarného umění i jiné společné zájmy?

Pořád jsme překrucovali jazyk a řehtali se tomu, to byl náš hlavní zájem. Výtvarné umění taky trochu.

7. Vladislav Zadrobílek navštěvoval i klauzury Vašich žáků. Konzultovali jste spolu například jeho názory na díla Vašich studentů a přikládal jste jim určitý význam?

Moc mě potěšilo, když si pro sebe některé z nich objevil, třeba Jana Mančušku, Vojtu Jirásko. A pak tam byla samozřejmě Veronika Holcová, tu jsme pořád probírali!

8. Spolupracovali jste spolu na výstavách, výtvarných počinech a podobně? Pomáhal jste Vladislavovi nějakým způsobem s prací pro nakladatelství Trigon?

Bohužel jsem mu obecně málo pomáhal, nejen prakticky; obávám se, že jsem byl v tom vztahu hlavně příjemce.

9. Nechával Vám, co se týče spolupráce, spíše volnou ruku, nebo již vždy přišel s konkrétní představou?

Byl inspirativní.

10. Jaký máte vztah k hraběti Šporkovi?Diskutovali jste někdy na toto téma? A jak se Vám líbila výstava, již Vladislav uskutečnil na jeho památku?

V Kuksu jsme byli několikrát s ateliérem na plenéru, Šporka máme zažitého, jeho obraz se mi ale stejně prolíná s Vláďovým. Šporkovu tvář, oživlou zážehem sirky z bočního slídového okénka jeho rakve, jsem vytiskl pro šporkovské album – a i do ní se prolnula tvář Vláďova.

11. Měli jste společné přátele?

Samozřejmě, ale spíš v tom smyslu, že se naše okruhy protínaly, než že bychom se scházeli v nějaké societě.

12. Jaký máte Vy osobně vztah k okultním vědám a hermetismu? Rozebírali jste spolu někdy tato témata? Nechal jste se tím někdy inspirovat ve své vlastní umělecké tvorbě?

Odedávna mám nutkání vrtat do věcí, kterými (jak jsem posléze zjistil) se hermetismus taky nějak zabývá. Ale patlám se v tom sám, nauky systematicky nestuduju. S Vláďou to bylo jasné, nemuseli jsme se o tom bavit.

13. Jak byste Vladislava charakterizoval? Co pro Vás znamenal?

Byl neuvěřitelně živý. Každý, kdo ho znal, potvrdí tu jiskru v oku.

14. Četl jste již jeho vzpomínkovou knihu „Časobraní“?

Ano. Jsem rád.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.