opakování je matka moudrosti

Sunday, 9. January 2005

Tomáš Vaněk mi jednou, když jsem se po bůhví kolikáté ve škole opakoval, připomněl, že se opakuju.

Uvedl k tomu příhodu, jak se někdo jiný, to je jedno kdo (Sopko), opakoval, a jak to bylo sice milé, ale taky hrozné.

Naštěstí se i Tomáš se svou výtkou včetně té veselé příhody opakoval.

Neříkal jsem to už?

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.