KIX

ty ilustrátore!

Když mi David Böhm řekl o příspěvek do jejich nepravděpodobného časopisu KIX, nadmul jsem se pýchou a napsal tento text o ilustraci a stylu.

nadávka

Ilustrace je nadávka. Modernistická. Jenže i modernismus se dostal mezi nadávky. Pošramocená pověst ilustrace – měl bych mluvit spíš o ilustrativnosti, ale nebudu to zde rozlišovat – se stejně pěstuje dál.

Subscribe to KIX